Тел.:+7 (707) 200 18 02 ; +7 (701) 210 17 66

23 сентября 2022 года в городе Косшы Акмолинской области проведена Панельная сессия на тему «Гарантии обеспечения исполнения договорных обязательств»

Встреча с предпринимателями города  Косшы  Акмолинской  области.

23 сентября 2022 года в городе Косшы Акмолинской области в целях пропаганды альтернативы судебным решениям, была проведена Панельная сессия на тему «Гарантии обеспечения исполнения договорных обязательств». Организаторы данного мероприятия профессиональные медиаторы РОО «Международный центр медиации», директор филиала РОО «МЦМ» Туренова К.А, профессиональные медиаторы: Акилев Рымбек Кенесканович, Нысанов Бегалы Туймебекович, Ерсаинова Лейла Ерсаинкызы, Калибаева Сандугаш Куттыбаевна, Казанцев Владимир Геннадьевич совместно с аппаратом акима  города Косшы  Акмолинской  области. Спикеры сессии Тулекеев Кайрат Даркебаевич и Тулекеева Назм Муталаповна назвали медиацию актуальным инструментом урегулирования споров и конфликтов, отметив, что ее развитие способствует обеспечению исполнения договорных обязательств.

Спикеры панельной сессии нацелились популяризировать институт медиации, как эффективный механизм снижения уровня конфликтности в обществе, досудебного урегулирования споров, в том числе как перспективного и альтернативного способа разрешения конфликтов и споров.

В своем выступлении руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства города Косшы   Байкасов Фархат Ертайевич привел статистику применения судами региона примирительных процедур, отметив, что развитие института медиации нашли широкую поддержку среди населения. Он выразил уверенность в том, что дальнейшее развитие института медиации в целом способствует снижению конфликтности в обществе, призвал участников панельной сессии мероприятия к дальнейшей активной и сплоченной работе в этом направлении. Участники панельной сессии с большим интересом слушали выступление основных спикеров. После выступления спикеров были даны ответы на все заданные вопросы, а также проведены консультации. Предприниматели высказались о необходимости популяризации примирительных процедур, заверив инициаторов мероприятия в поддержке института  медиации.

На сегодняшний день медиация набирает большую популярность среди населения, как наиболее верный способ решения возникших споров и конфлитов.

 

Ақмола облысы Қосшы қаласының кәсіпкерлерімен кездесу.

2022 жылғы 23 қыркүйекте Ақмола облысының Қосшы қаласында сот шешімдерінің баламасын насихаттау мақсатында «Шарттық міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету кепілдігі»тақырыбында панельдік сессия өткізілді. Іс-шараны ұйымдастырушылар «халықаралық Медиация орталығы» РҚБ кәсіби медиаторлары, «МЦМ» РҚБ филиалының директоры К.А. Туренова, кәсіби медиаторлар: Ақилев Рымбек Кенесканович, Нысанов Бегалы Түймебекұлы, Ерсайынова Лейла Ерсайынқызы, Қалибаева Сандуғаш Құттыбаевна, Казанцев Владимир Геннадьевич  және  Акмола  обылысы, Қосшы қаласы әкімінің аппаратымен бірлесіп.

Сессия спикерлері Төлекеев Қайрат Даркебайұлы және Төлекеева Назм Муталапқызы медиацияны даулар мен жанжалдарды реттеудің өзекті құралы деп атап, оның дамуы шарттық міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуге ықпал ететінін атап өтті.

Панельдік сессияның спикерлері медиация институтын қоғамдағы жанжал деңгейін төмендетудің, дауларды сотқа дейінгі реттеудің, оның ішінде жанжалдар мен дауларды шешудің перспективалық және балама тәсілі ретінде тиімді тетігі ретінде танымал етуге бағытталған.

Қосшы қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы Фархат Ерсайұлы Байқасов өңірдегі соттардың татуластыру рәсімдерін қолдану статистикасын келтіріп, медиация институтын дамыту халық арасында кең қолдау тапқанын атап өтті. Ол жалпы медиация институтының одан әрі дамуы қоғамдағы жанжалды азайтуға ықпал ететініне сенім білдірді, іс-шараның Панельдік сессиясына қатысушыларды осы бағытта одан әрі белсенді және тығыз жұмыс істеуге шақырды. Панельдік сессияға қатысушылар негізгі спикерлердің сөз сөйлеуін үлкен қызығушылықпен тыңдады. Спикерлер сөз сөйлегеннен кейін барлық қойылған сұрақтарға жауаптар берілді, сондай-ақ консультациялар өткізілді. Кәсіпкерлер іс-шараның бастамашыларын медиация институтын қолдауға сендіре отырып, татуластыру рәсімдерін насихаттау қажеттілігі туралы айтты.

Бүгінгі таңда медиация туындаған даулар мен қақтығыстарды шешудің ең сенімді әдісі ретінде халық арасында үлкен танымалдылыққа ие болуда.